Hm đổi số thnh chữ trong excel không cần ci đặt phức tạp


Mình có sưu tầm v chỉnh sa thnh 1 form excel có sẵn hm, các bạn tải về tự chỉnh lại hợp đồng hay biên bản tùy mục đch nhé

Cách đổi số tiền thnh chữ trong Excel, không cần add-in, hỗ trợ cả Excel 32-bit v 64-bit
Dichvudoanhnghiepmoi . vn / new
File đnh kèm ở cuối bi viết nhé

https://dichvudoanhnghiepmoi.blogspo...cel-khong.html