Công ty mới mới thnh lp năm 2021 cần chú ý các thủ tục kê khai thuế với Cơ quan thuế quản lý v các cơ quan khác có liên quan:

  • Mua Chữ ký số Token thực hiện kê khai tờ khai lệ ph môn bi
  • Mở ti khoản ngân hng, đăng ký nộp thuế điện t v Nộp lệ ph môn bi tương ứng mức vốn điều lệ đăng ký
  • Thông báo ti khoản ngân hng lên Sở kế hoạch nơi cấp đăng ký kinh doanh
  • Lm thủ tục đăng ký s dụng, phát hnh hóa đơn điện t/ hóa đơn giấy lên cơ quan thuế quản lý
  • Đăng ký phương pháp trch khấu hao TSCĐ lên cơ quan thuế
Các chủ Doanh nghiệp hay Kế toán có thể tham gia nhóm Zalo bên dưới, các vấn đề hỗ trợ như tư vấn s dụng Chữ ký số Token, Hóa đơn điện t, Phần mềm kế toán, Kê khai thuế mình v mọi người sẽ tư vấn nhé:

https://zalo.me/g/rchqik703dichvu doanhnghiepmoi . vn/newĐT: 0976924010 -0944054798 -0908803905